поръчки за 8-ми Март не се приемат

Условия за ползване

ДЕФИНИЦИИ
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
„ДОСТАВЧИК“ Велислава Станева
„СТРАНИЦАТА“ е уебсайта www.myflowerbg.com;
“ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта www.myflowerbg.com, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения.
„ПРОДУКТ/и“, „СТОКИ“ са предлаганите за продажба артикули в сайта www.myflowerbg.com

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
www.myflowerbg.com събира и обработва лични данни на потребителите при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. Предприети са технически и организационни мерки за защита на личните данни, които осигуряват ниво на защита, съответстващо на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. По-подробна информация за начина на събиране, използване и съхранение на вашите данни и информация ще откриете в нашата Политика за поверителност.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.myflowerbg.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронния магазин стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на www.myflowerbg.com и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с www.myflowerbg.com чрез интерфейса на страницата, достъпна в Интернет;
 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от www.myflowerbg.com
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с www.myflowerbg.com, съгласно поддържаните начини за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани на www.myflowerbg.com
 6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на електронния магазин в Интернет;
 8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо.
  По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.
  Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на www.myflowerbg.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на електронния магазин в Интернет.
  Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
  Потребителите и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
  Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителя на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

РЕГИСТРАЦИЯ
В електронния магазин на www.myflowerbg.com можете да пазарувате като регистриран потребител или като гост.
Регистрацията ви дава следните предимства:
Можете да разглеждате стари поръчки.
Може да се запазят данните за доставка и да се използват за бъдещи поръчки.
Можете да редактирате данните за доставка.
За да се регистрирате като Потрeбител на www.myflowerbg.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, следва да въведете име и парола за отдалечен достъп.
Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя.
С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” или “Регистрация”, Потребителя декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията.
При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
Може да осъществите поръчка и като гост като използвате съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от www.myflowerbg.com чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
Договорът се сключва на български език.
Страна по договора с Доставчика е Потребителят, съгласно данните, предоставени при изпращане на поръчката. За избягване на съмнение това са данните, с които е направена поръчката.
При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета и обаждане по телефон от наш сътрудник за потвърждение.
Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни, неточни, заблуждаващи или с непълна информация.
Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следните начини:
– извършване на регистрация в www.myflowerbg.com и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителя няма до този момент регистрация
или
- чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация.
Влизане в системата за извършване на поръчки на www.myflowerbg.com чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация.
Избиране на една или повече от предлаганите стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.
Предоставяне на данни за извършване на доставката.
Избор на способ и момент за плащане на цената.
По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.
Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на www.myflowerbg.com и настоящите Общи условия. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ за плащане на цената, след което да потвърди поръчката си.
Заявката поражда действие между страните, когато Потребителят получи имейл за потвърждение, че поръчката е обработена. www.myflowerbg.com не гарантира наличността на никой артикул, публикуван в електронния магазин. Ако заявеният от Потребителя артикул не е наличен, www.myflowerbg.com запазва правото си да отказва поръчки или да удължи срока на тяхната доставка. В такъв случай, екипът на www.myflowerbg.com ще уведоми Потребителя и ще предприеме действие по възвръщане на евентуално заплатена сума.
Доставчикът запазва правото си да прекрати едностранно поръчка, направена от Потребителя, като го уведоми предварително, без никакви допълнителни задължения за двете страни и без да носи отговорност за нанесени вреди.
Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
За поръчки и уточняване на детайли по поръчката моля свържете се с нас на посочения телефон в секция Контакти.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Потребителите нямат право да генерират прекалено голям трафик на уебсайта.
Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта и да осъществяват злонамерени атаки.
Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на www.myflowerbg.com
Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
Съдържанието на интернет сайта се определя от www.myflowerbg.com като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, включително съдържанието на настоящите Общи условия, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали. www.myflowerbg.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Възможно е част от информацията, публикувана в сайта, да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента. www.myflowerbg.com не носи отговорност за допуснати технически грешки при представянето на продуктите.
Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.
С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на бисквитки с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

ЦЕНИ
Всички посочени на сайта цени са в лева.
Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
www.myflowerbg.com има правото да променя цените по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на подаване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на цените на продуктите в сайта, www.myflowerbg.com, има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя.
При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

ПЛАЩАНЕ
Потребителят заплаща поръчаните продукти по избрания от предложените в сайта начини за плащане.
Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
myflowerbg.com може да съдържа линкове към страниците в интернет на трети лица и източници.
Ако изберете да използвате тези линкове, напускате myflowerbg.com. Тъй като не контролираме съответните страници, не носим отговорност за тяхното съдържание, публикуваните на тях рекламни материали, предлаганите продукти или услуги, както и за всякакви въпроси или спорове, които могат да възникнат във връзка с тези страници.
myflowerbg.com не носи отговорност за загуби или вреди, които могат да бъдат претърпени в резултат на използването на линкове и страници на трети лица.

magnifier