поръчки за 8-ми Март не се приемат

Право на рекламация

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация.
До Велислава Станева
С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите с договореното.
Предмет на рекламацията:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Поръчано на/получено на - …………………………………
Предпочитан начин на удовлетворение(заградете желаната опция):
Възстановяване на платената сума
Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното
Отбив от цената
Прилагам следните документи, установяващи претенцията по основание и размер……………………………......................
Размер на претендираната сума: …………………………………………………………………
Име на потребителя/ите: …………………………………………………………………
Адрес на потребителя/ите: …………………………………………………………………
Подпис на потребителя (само при подаване на хартия): …………………………………………………………………

Формулярът за упражняване правото на рекламация можете да изтеглите от ТУК

magnifier