поръчки за 8-ми Март не се приемат

Формуляр за отказ

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До Велислава Станева

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Поръчано на/получено на - ……………………………………………………………………………………………

Име на потребителя/ите – ……………………………………………………………………………………………….

Адрес на потребителя/ите - …………………………………………………………………………………………………

Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………

Формулярък за отказ можете да изтеглите от ТУК

magnifier